www.thewildgardening.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@thewildgardening.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thewildgardening.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-E-mailadres
-Voor en achternaam
-telefoonnummer
-IP-adres
-Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een email te sturen, het contactformulier in te vullen of in andere vormen van correspondentie, bijvoorbeeld telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thewildgardening.com, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor uitvoering van een overeenkomst of omdat je toestemming hebt gegeven. Dit doen we met als doel onze diensten te kunnen leveren, facturen te verzenden, een nieuwsbrief te versturen als je je hiervoor hebt aangemeld, voor eventuele correspondentie, of om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten. Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thewildgardening.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van thewildgardening.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thewildgardening.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Ip adres wordt bewaard door Jetpack voor 28 dagen. Je e-mailadres en andere contact gegevens worden verwijderd zodra deze niet verder van belang zijn voor onze correspondentie. Uitgezonderd zijn persoonsgegevens die we langer moeten bewaren om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thewildgardening.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ingesloten inhoud van andere sites.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Thewildgardening.com gebruikt technische, functionele, en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Social tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de social media deelknoppen die je vind op de pagina’s en in blogberichten. Wil je niet niks te maken hebben met deze cookies maar tóch een blogbericht delen op social media, deel de link dan handmatig.

Om meer te weten te komen over hoe social media bedrijven als Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter en Whatsapp omgaan met jouw persoonlijke gegevens kan je hun privacyverklaringen raadplegen.

Affiliate cookies. Deze cookies worden geplaatst als je op een affiliate link klikt met als doel bij te houden of wij een commissie krijgen als je een aankoop doet bij de betreffende website waarnaar de link verwijst. Of de link een affiliate link is staat altijd aangegeven. Wij zijn aangemeld voor het bol.com affiliate programma. Als je op een link klinkt die verwijst naar bol.com is het mogelijk dat bol.com je gegevens tijdelijk bewaard om bijvoorbeeld advertenties te personaliseren. De werking van de affiliate cookies van bol.com vervalt na vijf dagen. Voor meer informatie over affiliate links verwijzen we je graag naar onze disclaimer.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe je dit doet vind je bijvoorbeeld op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door – en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@thewildgardening.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . – wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thewildgardening.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo gebruikt de website bijvoorbeeld een SSl certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@thewildgardening.com